نویسنده: admin

اولین همایش سراسری پروژه علمی جابر شهرستان دماوند

روز دوشنبه بیستم آذرماه ۹۶ اولین همایش سراسری پروژه علمی جابر شهرستان دماوند به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموزان مقطع ابتدایی و بر اساس سند تحول بنیادین و آموزش پروژه محور با اهداف و...

فایل صوتی از محسن میرمحمدمیگونی مدرس و عضو دبیرخانه کشوری پژوهش های دانش آموزی (جشنواره جابربن حیان)

فایل صوتی از محسن میرمحمدمیگونی مدرس و عضو دبیرخانه کشوری پژوهش های دانش آموزی (جشنواره جابربن حیان)

۱-آزمایش   ۲- تحقیق   ۳-طراحی و ساخت   ۴-نمایش علمی   ۵-طبقه بندی   ۶-مدل

مسابقات هفته پژوهش

مهلت ارسال آثار تا تاریخ۹۶/۱۰/۱۰ ویژه دانش آموزان : مقطع ابتدایی: مسابقه پیامکی )برداشت خود را از تصویر زیر در حداکثر دو جمله به شماره با ذکر نام و نام خانوادگی و نام مدرسه و...

برنامه هاي پیشنهادي هفته پژوهش

۱- معرفی و تقدیر ازمعلمان برگزیده بیستمین دوره اقدام پژوهی در مدرسه توسط مدیرمدرسه ۲- تشکیل شوراي معلمان ویژه هفته پژوهش درمدارس جهت بررسی شرایط موجود پژوهشی)پژوهش در عمل(در مدارس ویافتن راهکارهاي عملیاتی براي بهبود...