نویسنده: admin

انواع املا

املا ی بدون نقطه:: متن درسی تهیه و نقطه هایشان راحذف کرده، بچه ها نقطه گذاری کنن املای موریانه ای:: نشانه های مهم بعضی کلمات حذف بچه ها با مداد قرمز نشانه گذاری کنن املای...

مدلی برای درس پژوهی از ماکوتو یوشیدا ( تدریس پژوهی؛ ابوالفضل بختیاری):

یوشیدا” در سال ۱۹۹۹ در پایان نامه دکتری خود مدل زیر را که دارای ۵ مرحله است پیشنهاد می کند ۱- بررسی و آماده سازی مقدماتی: فعالیت اصلی در این مرحله آماده سازی برای درس...

اثر پروانه ای بازخورد

تئوری اثر پروانه ای به ادوارد نورتون لورنز که عنوان یکی از سخنرانی های خود را ( آیا بال زدن یک پروانه در برزیل می تواند طوفانی در تگزاس به پا کند؟) منتسب است. این...

پیامدهای درس پژوهی

۱:توجه بیشتر به تفاوت های فردی دانش آموزان :۲:جستجوی شیوه های موثرتر برای شروع و پایان درس :۳:طراحی یادگیری برای تعامل بیشتر دانش آموزان :۴:جستجوی ایده های خلاق و سازنده :۵:ترویج ارزشیابی برای یادگیری و...

درس‌پژوهی و خلق فرهنگ حرفه‎ای در مدرسه

طرح درس‌های گروهی، مشاهدۀ شرکت‌کنندگان، و تفکر انعکاسی دربارۀ آموزش، سه موردی هستند که به عنوان اصل و اساس درس‌پژوهی عمل مي‌كنند و در کاربرد آن در دیگر موقعیت‌ها بايد برجسته و عمده شوند. این...