نویسنده: admin

روش‌های خواندن

روش‌های خواندن متن در دبستان عبارتند از: ١– خواندن خطابی: در این شیوه، معلم یا یکی از دانش آموزان متن درسی را خطاب به دیگران می‌خواند و آن‌ها ضمن گوش دادن به متن نیز توجه...

راهکار تقویت سواد خواندن

با توجه به نکات ذکر شده معلمان باید مهارت اولیه كودكان را در زمینه خواندن ارزیابی كرده و بر این اساس آنان را به ضرورت تقویت سواد خواندن آگاه نمایند. بنابراین الگوهای تدریس و ارزشیابی...

روش یاد دهی انشا به دانش آموزان

دانش آموزان پایه سوم ابتدایی برای اولین بار با درس انشاء آشنا می شوند. پس باید تناسب، اندازه وکیفیت استفاده از لغات مطابق گنجینه لغات و سایر مسائل رعایت شود و مدنظر قرار گیرد و...

درس پژوهی (شیوه نامه و فایل های pdf)

درس پژوهی (شیوه نامه و فایل های pdf)

شیوه نامه درس پژوهی ۹۵ نتایج درس پژوهی دماوند مقاله درس پژوهی نمون برگ ارزیابی آثار درس پژوهی در دوره ابتدایی گزارش درس پژوهی آموزشگاه شهید علیجانی۹۶-۹۵

فایل های راهنما و فرم های داوری و ملاک های توصیفی

راهنماي پروژه علمي طراحی و ساخت فرم داوری آزمایش فرم داوری طراحی و ساخت فرم داوری نمایش علمی ملاک های توصیفی داوری آزمایش ملاک های توصیفی داوری جمع آوری ملاک های توصیفی داوری طراحی و...