نویسنده: admin

و: تقدیر از برگزیدگان

دانش آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی پروژه های خود را مطابق با تقویم اجرایی پیوست انجام میدهند. سپس پروژه ها در قالب نمایشگاه علمی مدرسه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و کارهای برگزیده...

ح: برپایی داوری نمایشگاه

۱ مرحله آموزشگاهی: شورای معلمان آموزشگاه داوران را از بین آموزگاران علاقمند و توانمند آموزشگاه انتخاب نموده و آنان بر اساس فرم داوری که در آدرس سایت مذکور موجود می باشد پروژه‌های را داوری می‌کنند....

شرایط پذیرش پروژه ها در نمایشگاه علمی

شرایط پذیرش پروژه ها در نمایشگاه علمی

۱:مرحله آموزشگاهی: دانش آموزان از هر پایه تحصیلی می توانند در مرحله آموزشگاهی شرکت کنند و نیز محدودیتی از نظر پذیرش انواع پروژه در مرحله آموزشگاهی وجود ندارد ۲ :مرحله منطقه‌ای: در این مرحله سهمیه...

طبقه بندی پروژه ها در نمایشگاه

طبقه بندی پروژه ها در نمایشگاه

پروژه های یک نمایشگاه علمی بر اساس پایه تحصیلی دانش آموز و نوع پروژه طبقه بندی و وارد نمایشگاه می‌شوند دانش آموز می توانند پروژه خود را به صورت انفرادی تیمی و یا کلاسی در...

ه: عناصر یک پروژه علمی در نمایشگاه

ه: عناصر یک پروژه علمی در نمایشگاه

هر پروژه برای ارائه به نمایشگاه باید شامل چهارعنصر تابلو نمایش مواد نمایشی و گزارش کتبی و دفتر کارنما باشد تابلوی نمایش: تابلوی نمایش باید حالت سه دیواره ای داشته و از یک جنس محکم...

د: ارائه پروژه علمی در نمایشگاه

د: ارائه پروژه علمی در نمایشگاه

دانش آموزان محصول فعالیتهای علمی خود را ابتدا در قالب یک نمایشگاه علمی در آموزشگاه به معرض نمایش و داوری می گذارند و طی مراحل بعد پروژه های برگزیده آموزشگاه به نمایشگاه علمی منطقه پروژه...

ب:موضوع پروژه و پایه های تحصیلی تحت پوشش

ب:موضوع پروژه و پایه های تحصیلی تحت پوشش

در این طرح،یک  پروژه دارای ماهیت علمی و تجربی از حوزه های یادگیری علوم تجربی و ریاضی بوده و دانش آموز را با روش علمی آشنا می نماید و موضوع آن از محتوای کتاب های...