نویسنده: admin

اهداف

اهداف

۱- این طرح زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می نمایند الف: اهداف علمی آموزشی نظیر: دانش آموز نسبت به شناخت پدیده...

اهمیت و ضرورت طرح

اهمیت و ضرورت طرح

اگر حاصل دوره تحصیلات مدرسه‌ای تنها انتقال پاره‌ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد (سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم حاصل کلیه سال‌های تحصیل نیز از دست می‌رود به همین...