نویسنده: admin

تعریف پروژه های علمی

تعریف پروژه های علمی

الف:پروژه علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش آموزان درباره یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی کار یک دانشمند را انجام می دهند نگرش ها و مهارت...

اهداف

اهداف

۱- این طرح زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می نمایند الف: اهداف علمی آموزشی نظیر: دانش آموز نسبت به شناخت پدیده...

اهمیت و ضرورت طرح

اهمیت و ضرورت طرح

اگر حاصل دوره تحصیلات مدرسه‌ای تنها انتقال پاره‌ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد (سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم حاصل کلیه سال‌های تحصیل نیز از دست می‌رود به همین...