دسته: جشنواره جابربن حیان

اولین همایش سراسری پروژه علمی جابر شهرستان دماوند

روز دوشنبه بیستم آذرماه ۹۶ اولین همایش سراسری پروژه علمی جابر شهرستان دماوند به منظور ارتقاء سطح علمی دانش آموزان مقطع ابتدایی و بر اساس سند تحول بنیادین و آموزش پروژه محور با اهداف و ویژگی های ذیل برگزار گردید: ١-حضور صد در صدی مدارس ابتدایی شهرستان و فراگیر کردن این طرح و آشنایی تمام دانش آموزان اعم از روستایی و شهری از کم و کیف جشنواره ٢-شناسایی دانش آموزان مستعد و معرفی آنان به پژوهش سراها ،کتابخانه ها و کانون های علمی و فرهنگی( به صورت تشویقی و رایگان ) ٣-ارایه شناسنامه فعالیت های علمی دانش آموزان در پرونده...

فایل های راهنما و فرم های داوری و ملاک های توصیفی

راهنماي پروژه علمي طراحی و ساخت فرم داوری آزمایش فرم داوری طراحی و ساخت فرم داوری نمایش علمی ملاک های توصیفی داوری آزمایش ملاک های توصیفی داوری جمع آوری ملاک های توصیفی داوری طراحی و ساخت ملاک های توصیفی داوری نمایش علمی

و: تقدیر از برگزیدگان

دانش آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی پروژه های خود را مطابق با تقویم اجرایی پیوست انجام میدهند. سپس پروژه ها در قالب نمایشگاه علمی مدرسه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و کارهای برگزیده توسط هیئت داوران انتخاب شده( در این مرحله دانش آموزان برگزیده و معلم راهنما توسط مدیر مورد تقدیر قرار می‌گیرند )و به مرحله منطقه ای راه پیدا می‌کنند و نمایشگاه برای بازدیدعموم دانش آموزان در سطح منطقه برگزار می گردد به گروه های برتر انتخاب شده و به همراه دست‌اندرکاران مدیر معلم راهنما از طرف منطقه مورد تقدیر قرار گرفته و به استان معرفی می...

ح: برپایی داوری نمایشگاه

۱ مرحله آموزشگاهی: شورای معلمان آموزشگاه داوران را از بین آموزگاران علاقمند و توانمند آموزشگاه انتخاب نموده و آنان بر اساس فرم داوری که در آدرس سایت مذکور موجود می باشد پروژه‌های را داوری می‌کنند. ۲ مرحله منطقه‌ای هر مدرسه موظف است از بین معلمان توانمند حداقل یک داور جهت داوری به نمایشگاه علمی منطقه معرفی نماید و منطقه از بین داوران معرفی شده هیئت داوران منطقه ای را تشکیل می دهد ۳ مرحله استانی هر منطقه موظف است به ازای هر ۱۰ پروژه‌ای که به نمایشگاه استانی ارسال می‌کند یک نفر داور جهت کمک به داوری پروژه های علمی...