دسته: جشنواره جابربن حیان

شرایط پذیرش پروژه ها در نمایشگاه علمی

۱:مرحله آموزشگاهی: دانش آموزان از هر پایه تحصیلی می توانند در مرحله آموزشگاهی شرکت کنند و نیز محدودیتی از نظر پذیرش انواع پروژه در مرحله آموزشگاهی وجود ندارد ۲ :مرحله منطقه‌ای: در این مرحله سهمیه هر مدرسه برای شرکت در نمایشگاه منطقه با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و با صلاحدید مجریان منطقه‌ای تعیین می گردد در نمایشگاه مرحله منطقه ای نیز انواع پروژه ها در کلیه پایه ها پذیرفته می شود ۳:مرحله استانی در این مرحله سهمیه هر منطقه بر اساس آمار دانش آموزی با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و صلاحیت مجریان استانی تعیین می گردد...

طبقه بندی پروژه ها در نمایشگاه

پروژه های یک نمایشگاه علمی بر اساس پایه تحصیلی دانش آموز و نوع پروژه طبقه بندی و وارد نمایشگاه می‌شوند دانش آموز می توانند پروژه خود را به صورت انفرادی تیمی و یا کلاسی در مدت زمان معین (برنامه زمانی پیشنهادی و سایر اطلاعات مورد نیاز در لینک دفتر آموزش دبستانی از سایت www gea.medu.ir موجود می باشد) به انجام رسانده و به نمایشگاه راه نماید پایه اول…………. انفرادی و گروهی حداکثر سه نفره حتی کلاسی پایه دوم تا ششم ………….. انفرادی یا گروهی حداکثر سه نفره

ه: عناصر یک پروژه علمی در نمایشگاه

هر پروژه برای ارائه به نمایشگاه باید شامل چهارعنصر تابلو نمایش مواد نمایشی و گزارش کتبی و دفتر کارنما باشد تابلوی نمایش: تابلوی نمایش باید حالت سه دیواره ای داشته و از یک جنس محکم به ابعاد ۹۰*۱۲۰ سانتی متر تهیه شده باشد نوشته ها نمودارها و تصاویر باید محکم روی تابلو نمایش چسبانده شوند مواد نمایش: شامل نمونه ها دستگاه ها مدل ها و سایر اقلام مجاز و مربوط به پروژه می باشد گزارش کتبی : پروژه های آزمایش شامل: صفحه عنوان فهرست طرح مسئله تحقیق فرضیه شرح آزمایش داده ها جمع بندی و نتیجه گیری سپاسگزاری و ذکر...

د: ارائه پروژه علمی در نمایشگاه

دانش آموزان محصول فعالیتهای علمی خود را ابتدا در قالب یک نمایشگاه علمی در آموزشگاه به معرض نمایش و داوری می گذارند و طی مراحل بعد پروژه های برگزیده آموزشگاه به نمایشگاه علمی منطقه پروژه های برتر منطقه به نمایشگاه علمی استان و در نهایت پروژه های برتر استان به نمایشگاه علمی کشوری را خواهند یافت

ب:موضوع پروژه و پایه های تحصیلی تحت پوشش

در این طرح،یک  پروژه دارای ماهیت علمی و تجربی از حوزه های یادگیری علوم تجربی و ریاضی بوده و دانش آموز را با روش علمی آشنا می نماید و موضوع آن از محتوای کتاب های درسی منشا گرفته و یا آزاد میباشد دانش آموزان در همه پایه های تحصیلی به صورت انفرادی یا گروهی پروژه انتخاب نموده و در نمایشگاه علمی آموزشگاه شرکت می‌کنند دانش‌آموزان بهتر است در زمینه‌های مورد علاقه خود موضوع انتخاب کنند و به پژوهش بپردازند

تعریف پروژه های علمی

الف:پروژه علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش آموزان درباره یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی کار یک دانشمند را انجام می دهند نگرش ها و مهارت های علمی را پیدا می کنند یعنی دانش آموزان سعی می‌کنند به دقت مشاهده کنند سوال بپرسند جمع آوری اطلاعات کنند و فرضیه بسازند آزمایش کنند و نتایج کار علمی خود را جمع بندی و ارائه نمایند

اهداف

۱- این طرح زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می نمایند الف: اهداف علمی آموزشی نظیر: دانش آموز نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است. در فکر کردن شنیدن گفتن و بیان مقصود خواندن و نوشتن و حساب کردن و مهارت کافی دارد با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند. ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست. ب:اهداف اجتماعی نظیر: همکاری با دیگران را دوست دارد. در بازی ها...