اهمیت و ضرورت طرح

اگر حاصل دوره تحصیلات مدرسه‌ای تنها انتقال پاره‌ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد (سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم حاصل کلیه سال‌های تحصیل نیز از دست می‌رود به همین سبب باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده مادام العمر تبدیل شوند. به همین منظور علاوه بر کسب دانش باید راه و روش یادگیری را هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیری در آنان تقویت شود پروژه علمی به علت ماهیت هیجانی...