دسته: دسته‌بندی نشده

انواع املا

املا ی بدون نقطه:: متن درسی تهیه و نقطه هایشان راحذف کرده، بچه ها نقطه گذاری کنن املای موریانه ای:: نشانه های مهم بعضی کلمات حذف بچه ها با مداد قرمز نشانه گذاری کنن املای...

اثر پروانه ای بازخورد

تئوری اثر پروانه ای به ادوارد نورتون لورنز که عنوان یکی از سخنرانی های خود را ( آیا بال زدن یک پروانه در برزیل می تواند طوفانی در تگزاس به پا کند؟) منتسب است. این...

روش‌های خواندن

روش‌های خواندن متن در دبستان عبارتند از: ١– خواندن خطابی: در این شیوه، معلم یا یکی از دانش آموزان متن درسی را خطاب به دیگران می‌خواند و آن‌ها ضمن گوش دادن به متن نیز توجه...

راهکار تقویت سواد خواندن

با توجه به نکات ذکر شده معلمان باید مهارت اولیه كودكان را در زمینه خواندن ارزیابی كرده و بر این اساس آنان را به ضرورت تقویت سواد خواندن آگاه نمایند. بنابراین الگوهای تدریس و ارزشیابی...

روش یاد دهی انشا به دانش آموزان

دانش آموزان پایه سوم ابتدایی برای اولین بار با درس انشاء آشنا می شوند. پس باید تناسب، اندازه وکیفیت استفاده از لغات مطابق گنجینه لغات و سایر مسائل رعایت شود و مدنظر قرار گیرد و...